Cicles

Bits

Cicle que combina imatge i música en un entorn especial, diferent de les sales convencionals. Està pensat per a galeries d’art, centres culturals, espais a l’aire lliure i fins i tot per a cases particulars. La proximitat i interacció amb el públic és l’element diferencial dels Bits, que uniran de forma successiva concerts, performances i interpretacions escèniques amb projeccions cinematogràfiques o de vídeoart, ambdues amb un contingut relacionat. Dins aquest marc Placa Base ha dissenyat programes de Bits de músiques actuals: temporada de concerts dins de l’àmbit de la música de nova creació i experimental, i Bits d’imatge: projeccions audiovisuals de caràcter documental o experimental.

Placa Base Series

Cicle de conferències, tallers i concerts de periodicitat setmanal/quinzenal entorn d’un tema ampli i comú a diverses disciplines científiques i de creació, en el qual les conferències, tallers i concerts desenvolupen una temàtica general. Dins del marc conceptual comú, cada ponent aborda un tema de la seva especialitat de forma independent. Placa Base Sèries es planteja com a plataforma divulgadora. El cicle es realitza anualment entre març i maig.

Festival ME_MMIX

El Festival ME_MMIX, té com a objectiu la creació d’una plataforma dedicada a la promoció i creació contemporània en el camp sonor i visual, relacionada amb la innovació tecnològica.

El Festival ME_MMIX té com a funció desenvolupar, gestionar i dirigir projectes relacionats amb el mitjà sonor i la multidisciplina escènica. El Festival té com a eix central l’estimulació i la divulgació de noves obres multidisciplina que com a nexe d’unió tinguessin l’experimentació sonora in situ amb mitjans electroacústics i de difusió mixta. Com a organisme estimulador de la creació musical contemporània i de propostes multidisciplinàries, oferiria de forma permanent els mitjans tecnològics i el suport tècnic necessaris per realitzar les activitats. Com a mitjà educatiu divulgador també oferiria cursos de formació. Es proposarien convenis de col·laboració amb institucions educatives l’illa per organitzarien tallers i conferències amb personalitats artístiques de reconeguda rellevància, estimulant la participació d’alumnes del territori nacional i europeu.