Col·lectiu Instrumental

Què vol dir Col·lectiu Instrumental?

Placa Base Col·lectiu Instrumental és una agrupació instrumental de format flexible integrada per músics balears o que han tingut una relació destacada en l’entorn de la música de nova creació a les Illes Balears en els darrers anys. L’agrupació instrumental està formada per un equilibri entre músics de les noves generacions i músics amb una trajectòria més extensa. El punt d’unió és la dedicació al món de la música de nova creació, tenint tots ells una presència internacional destacada.

A l’hora de desenvolupar els programes, és prioritzat la idea de diversitat, sempre dins del context instrumental que el col·lectiu proposa. Instrumentalment parlant, la nostra proposta se centra en un format cambrístic d’agrupació reduïda i sempre amb electrònica.

Els Artistes

Una previsualització dels artistes que conformen el nostre Col·lectiu Instrumental
Ulrike Mayer-Spohn

Ulrike Mayer-Spohn

Flauta de bec
Julián Elvira

Julián Elvira

Flauta pronomo
Pilar Fontalba

Pilar Fontalba

Oboe i oboe barroc
David Brutti

David Brutti

Saxo, flauta de bec i shawms
Takao Hyakutome

Takao Hyakutome

Violí I violí elèctric
Neus Estarellas

Neus Estarellas

Piano i teclats
Lucia Carro

Lucia Carro

Percussió
Ángel Faraldo

Ángel Faraldo

Electrònica - Comissari de projectes
Octavi Rumbau

Octavi Rumbau

Electrònica - Comissari de projectes
Ali Kaaf

Ali Kaaf

Artista plàstic | vídeo-artista
Tomás Andújar

Tomás Andújar

Comunicació